Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Stichting Survival Kootstertille doneert aan Cliniclowns

 

Al reeds een aantal jaren schenken de trainers van Stichting Survival Kootstertille (SSK) hun trainersvergoeding aan een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor de Clinclowns

CliniClowns komen bij kinderen in ziekenhuizen en instellingen op bezoek. Doordat de kinderen helemaal opgaan in het samenspel, worden ze uit de realiteit getild en in hun kracht gezet; een beetje verbeeldingskracht doet wonderen!

Contact staat centraal

De CliniClowns komen bij elk kind apart op bezoek en elk kind krijgt zijn eigen aandacht. Het kind en de situatie zijn altijd het vertrekpunt. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Centraal staat de gezonde kant van het kind, gericht op wat het kind wél kan. Bij het ene kind wordt groots uitgepakt, bij een ander is het spel klein en subtiel. Soms is het rollebollen van het lachen, soms zijn het pretlichtjes in de ogen. Afhankelijk van wat het kind wil.

Ziekenhuis en instelling

CliniClowns spelen niet alleen in ziekenhuizen. Ook vanuit andere instellingen komt de vraag om afleiding en plezier. Daarom bezoeken wij ook kinderen in revalidatiecentra, kinderhospices en gezinsvervangende tehuizen. De CliniClowns zetten hun clownsneus iedere week op, ’s morgens en ’s middags. Hoe lang zij aanwezig zijn, verschilt per instelling en hangt af van de beschikbaarheid. In elke instelling wordt er na een half jaar geëvalueerd en gekeken naar het vervolg. 

Goede contacten

De clowns kunnen hun werk doen dankzij de pedagogisch medewerkers en kinderverpleegkundigen van de instellingen. Zij begeleiden de kinderen en kennen hen goed. Voordat de clowns de afdeling op gaan om de kinderen te bezoeken, laten zij zich informeren over de conditie en stemming van het kind. Pas dan gaan de CliniClowns op pad om ieder kind weer even kind te laten zijn.

Uitreiking cheque

Namens de SSK mochten Stella Tjam en Jannie Hoeksma in het MCL een cheque uitreiken aan een afvaardiging van de Cliniclowns.

De dames van SSK zijn heel hartelijk ontvangen door de CliniClowns en ze namen uitgebreid de tijd om dingen uit te leggen over de Cliniclowns, heel indrukwekkend.

De SSK is haar trainers hier zeer erkentelijk voor en ook de Cliniclowns waren erg content met deze bijdrage.

Meer info het gekozen goede doel is te vinden op: www.cliniclowns.nl

 

Op de foto de uitreiking van de cheque door Stella Tjam en Jannie Hoeksma namens SSK