Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Info lid worden

Informatie over lidmaatschap

Beginnen
Wij hebben twee instap momenten voor nieuwe leden ingesteld, buiten deze periodes kan je niet instappen!
 • de eerste week van september   
 • de eerste week van april (voor 2020 starten we op 30 maart, TOT NADER ORDER WORDT UITGESTELD!!!)
 • voor de jeugd: om lid te kunnen worden moet je minimaal 8 jaar zijn en een zwemdiploma hebben. 
 • aanmelden voor de introductie kan een week van te voren via het contactformulier of via infobikkels@gmail.com
 • de eerste 3 weken zijn gratis, daarna beslis je of je wel of geen lid wordt van de trainingsgroep 
 
Introductie
Het lidmaatschap is niet vrijblijvend, daar zullen we tijdens de introductie ruim aandacht aan besteden.
 • De introductie start de eerste week, je moet dan op maandag aanwezig zijn. In de eerste 3 weken moet je minimaal 3 keer meetrainen. Vervolgtrainingen zijn daarna op maandag en/of donderdag.
 • Het is noodzakelijk je aan te melden vóór de eerste training en je dient ook op de eerste training aanwezig te zijn. Tijdens deze avond worden o.a. de huisregels uitgelegd.
 • Voor de jeugd geldt dat ze minimaal 2 van de eerste 3 maandagen meetrainen. Ook voor de jeugd geldt dat ze de eerste maandag aanwezig dienen te zijn.
 • ieder lid conformeert zich aan het huishoudelijk reglement
Vrij trainen
Als lid van De Bikkels mag je vrij trainen in het weekend (nooit alleen, altijd met meerdere leden). Dit gaat pas in nadat je een halfjaar lid bent geweest. We willen hiermee de veiligheid vergroten.
 
Contributie
 • Het lidmaatschap van de trainingsgroep "De Bikkels" van de “Stichting Survival Kootstertille” kost  € 50,00 per jaar voor senior leden en € 30,00 voor junior leden.
 • Word je lid  in september, dan betaal je het volle bedrag tot 1 oktober van het volgende jaar, word je lid in april dan betaal je de helft tot oktober van hetzelfde jaar.
 • Elk 3e, 6, 9e gezinslid wonende op hetzelfde adres is gratis! (aanmelden bij de club en de Survivalrunbond is wel verplicht)
 • Het lidmaatschap loopt jaarlijks t/m 1 oktober. Dit wordt daarna ieder jaar automatisch een jaar verlengd, tenzij je uiterlijk 4 weken voor 1 oktober schriftelijk opzegt via infobikkels@gmail.com

Aanmelden voor introductie

Meld je aan voor een introductie bij de trainingsgroep, gebruik daarvoor het contactformulier.  

Let op: we hebben een automatisch antwoord ingesteld. Mocht je die niet krijgen dan moet je ervanuitgaan dat je bericht niet is overgekomen. Stuur dan een mailtje aan: infobikkels@gmail.com

Ook inschrijven bij de Survivalbond Nederland (SBN)

Als clublid is het verplicht dat je ook lid bent van de Survivalbond Nederland (SBN).
Dit vinden wij belangrijk omdat mensen die lid zijn van de bond verzekerd zijn tegen ongevallen tijdens onze trainingen en tijdens wedstrijden.

De bond keurt jaarlijks het trainingsterrein en keurt het parcours van de run. Daarnaast verzorgt de bond opleidingen voor de trainers.


Lidmaatschap bij de bond kost slechts € 20,00 per jaar en het geeft je de mogelijk om een wedstrijdlicentie aan te vragen. Je ontvangt ook nog eens 3 keer per jaar het bondsblad "Survivalrun" (digitaal of op papier).
Lid worden van de Survivalrunbond

Inschrijfformulier, in te vullen ná de introductie. Vervangt niet de papieren versie.

Alle middels deze inschrijving vastgelegde digitale persoonsgegevens worden conform de AVG (Algemene verordering gegevensbescherming) opgeslagen en enkel gebruikt voor de inschrijving van jou als lid, contributie-inning van jouw lidmaatschap en eventuele geanonimiseerde statistieken. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt. Meer informatie hierover vindt u bij Privacy