Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

SSK en Heibel lanceren nieuwe website.

 

Op de foto lanceren Martijn Kraft (Heibel) en Tjerk de Jong (Survival Kootstertille) symbolisch de nieuwe website. Daarachter de werkgroepleden Sytze de Graaf en Gerrit van der Velde. Op de foto ontbreken de werkgroepleden Hendrik Dijkstra, Gerhard de Vries, Aletta Attema en Esther Bosma.

In 2018 kwam de wens naar voren om de website van Stichting Survival Kootstertille (SSK) in een nieuw jasje te steken. De oude site was qua techniek verouderd en het beheer erg bewerkelijk. Omdat de Survivalrun Kootstertille miv 2019 een nieuwe hoofdsponsor heeft (Stertil)  leek dit ook een perfect moment om de site te gaan vernieuwen. In september is een werkgroep samengesteld uit diverse geledingen binnen de SSK om samen met co-sponsor Sterc/Heibel de nieuwe site gestalte te gaan geven.

Voorafgaand aan de bouw hebben we als werkgroep een aantal doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd:

  • Simpel beheer. Beheer was op de “oude” site behoorlijk bewerkelijk.
  • Trainingsgroep en Stertil Survival Run gescheiden. Deelnemers van de run hebben een andere informatiebehoefte dan trainende leden.
  • Van de “oude” site mocht geen informatie en/of beeldmateriaal verloren gaan.
  • Organisatiestructuur rond de run ook op de site inzichtelijk.
  • Vereenvoudiging van de interactieve routekaart. Dit was en is een tijdrovende klus en elke vereenvoudiging is daarom welkom.
  • Een agenda toevoegen waarop alle, voor de trainingsgroep belangrijke of interessante, activiteiten vermeld kunnen worden. Denk daarbij aan de Informatieavond voor vrijwilligers maar ook de Clubkampioenschappen of Oliebollentraining en andere evenementen.
  • Eenvoudige manier van aanmelden vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan onze run immers niet bestaan.
  • Goed en duidelijk sponsoroverzicht. Om een evenement als de onze neer te zetten kunnen we ook niet zonder sponsoren en hun financiële- of materiele bijdrage.

De insteek was om reeds bij de start van de inschrijving voor de run 2019 op 1 december de site in de lucht te hebben.Vol goede moed zijn we met z’n allen aan de slag te gaan om dit te realiseren. Heibel kwam met het concept en daar kon de werkgroep zijn input en commentaar op leveren.Na veel heen en weer gemaild en ge-appt te hebben is uiteindelijk de nieuwe site gelanceerd op 15 januari 2019. De datum van 1 december is dus niet gehaald. Dit kwam mede doordat alles goed getest diende te worden en we liever iets neer wilden zetten wat goed werkt dan dat er nog allerlei kinderziektes in zouden zitten. We hadden immers de oude site nog. Dit alles in nauw overleg met de verschillende commissies en het bestuur.

De nieuwe site is nu in de lucht en er zullen zeker verbeterpunten zijn. Deze horen/lezen we graag.