Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Klusdag light

 

De laatste klusdag die nog door mocht gaan voordat we aan allerlei maatregelen moesten voldoen waren er 80 helpers om het terrein weer spik en span te maken.
Momenteel is dat dus niet mogelijk.

Afgelopen zaterdag zijn met een klein groepje vrijwilligers de hoogst nodige klussen opgepakt en hier en daar herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Ook is het nieuwe opbergrek voor de balken vandaag voorzien van een dak.

We kunnen dus weer even vooruit. Aanwezige vrijwilligers bedankt!

Wellicht komt er nog een reguliere klusdag als de maatregelen het weer toelaten maar daarover berichten we in een later stadium dan wel weer.