Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Jeugdtrainingen gaan weer los

 

We gaan weer los!

Vanaf volgende week gaat de jeugd weer trainen. Er is een mail naar de leden gestuurd met daarin info over de tijden en de voorwaarden. De tekst van deze mail staat hieronder.
Let op! De tijden zullen anders zijn dan je gewend bent.

Omdat het al lastig is om de trainingen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden voor onze eigen leden, is er besloten om vooralsnog géén introductietrainingen te organiseren.
Ook laten we om deze redenen alléén leden toe tijdens de trainingen.

Tevens willen we jullie nog even wijzen op het Protocol Jeugdtrainingen SSK wat is opgesteld. Klik hier voor het protocol.

Hieronder de tekst van deze brief:

Beste leden, ouders en verzorgers,
 
Zoals jullie vorige week wellicht in de persconferentie hebben gehoord, mag de jeugd tot en met 18 jaar de trainingen weer gaan hervatten. Gisteren hebben we dan ook eindelijk groen licht van de gemeente ontvangen om daadwerkelijk los te mogen.  We hebben met onze jeugdtrainers contact gehad en gevraagd of zij bereid zijn om de trainingen weer op te pakken. Ze staan weer te springen om training aan jullie te geven! 

We dienen ons wel te houden aan het protocollen van het NOC-NSF en de Gemeente Achtkarspelen, welke we hieronder ook verder kort gaan toelichten.
Helaas mogen de trainingen voor de volwassenen nog niet starten, zodra we hier meer over horen gaan we dit in werking zetten. 
 
Trainingsmomenten
De belangrijkste (tijdelijke) wijziging die gaat plaatsvinden is het trainingsmoment en de leeftijdscategorie. We dienen ons te houden aan leeftijdsgroepen van kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar, vermenging is absoluut niet toegestaan! Dit heeft er voor Stichting Survival Kootstertille in geresulteerd dat we tijdelijk de trainingsgroepen op moeten splitsen, daarnaast is het tijdstip van training enigszins verandert om vermenging van leeftijden tegen te gaan. 
De trainingsmomenten zullen vanaf volgende week (tijdelijk) er als volgt uit zien:
 • maandag van 17.30 - 18.30 uur: kinderen van 8 t/m 10 jaar
 • maandag van 19.00 - 20.00 uur: kinderen van 11 t/m 12 jaar
 • dinsdag van 17.30 - 18.30 uur: jeugd van 13 t/m 15 jaar (minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar!)
 • dinsdag van 19.00 - 20.00 uur: jeugd van 16 t/m 18 jaar (minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar!)
 • De donderdagtraining komt hierbij te vervallen!
Aangezien we alleen georganiseerde trainingen mogen geven, zal het terrein in het weekend gesloten blijven! 

Over deze leeftijdsgrens kan niet gediscussieerd worden, dit zijn landelijk opgelegde protocollen en we hebben ons hier aan te houden. We hopen op jullie begrip! Uiteraard zijn deze trainingsmomenten voor dit moment tijdelijk. 
 
Vanaf 10 minuten voordat de training begint, mogen de kinderen/jeugd het trainingsterrein op, kom dus ook niet eerder dan noodzakelijk! Na afloop van de training verzoeken we ook om zo snel mogelijk weer naar huis te gaan. 
 
Trainingsterrein
Ook op het trainingsterrein hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, om toch de veiligheid voldoende te kunnen waarborgen.
 • Ouders/verzorgers mogen het trainingsterrein niet betreden! Laat de kinderen/jeugd zo veel mogelijk zelf naar het trainingsterrein komen. Indien dit niet mogelijk is blijf dan in de auto zitten! Op het terrein mogen ook geen auto's geparkeerd worden. 
 • Bij binnenkomst en verlaten van het terrein vragen we de kinderen/jeugd hun handen te desinfecteren. Wij zorgen voor desinfecterende middelen.
 • Op het trainingsterrein zijn diverse hindernissen met rood-wit lint voorzien. Dit betekent dat deze hindernissen niet genomen mogen worden, aangezien we anders niet aan de 1,5 meter afstand kunnen voldoen. 
 • Er is besloten om 1 looprichting op het trainingsterrein aan te houden, namelijk met de klok mee! De trainers zullen dit uiteraard ook aan de sporters communiceren.
 
Overige 'huisregels':
Uiteraard zijn de normale corona-regels ook hier van toepassing. We snappen dat iedereen dolgraag weer wil sporten en super enthousiast is, maar volg altijd de instructies van de aanwezige trainers! Wij willen natuurlijk niet dat we kinderen/jeugdleden naar huis moeten sturen omdat ze zich niet aan de regels houden die het sporten voor nu weer mogelijk maken.
 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus;
 • Jeugd van 13 t/m 18 jaar dient minimaal 1,5 meter afstand te houden van elkaar! (ook in de hindernissen, tijdens het lopen en ook 1,5 meter van de trainers!);
 • Vul je bidon thuis met drinken en neem deze mee;
 • Spuug tijdens het trainen niet in je handen en raak je gezicht niet aan; 
 • Ga voordat je naar het trainingsterrein gaat thuis naar de WC;
 • Volg altijd de instructies van de aanwezige trainers op!
We hebben de maatregelen voor sporters en ouders/verzorgers ook in de bijlage opgenomen, zodat jullie die zelf ook nog door kunnen nemen. 
 
We gaan na de eerste trainingen evalueren hoe één en ander is verlopen en zullen waar nodig aanpassingen gaan doen. 
Wij hopen dat we op deze manier het sporten weer aan kunnen bieden aan onze jeugdgroepen. Het zal in het begin vast even wennen zijn, maar dat komt allemaal wel goed! Het plezier en de eigen gezondheid/veiligheid staat de komende tijd voorop. Houdt daar met zijn allen ook even rekening mee!
 
Veel sportplezier en denk om elkaar!
 
Met sportieve groet,
 
Het bestuur en trainers van Stichting Survival Kootstertille