Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Huishoudelijk reglement aangepast + nieuwe telefoonnummers

 

Huishoudelijk reglement

Er zijn door het bestuur een aantal zaken toegevoegd aan het Huishoudelijk reglement.

Reden hiervoor zijn vragen die binnen gekomen zijn van met name gezinnen waarvan meerdere leden lid zijn van SSK en dus ook meerdere vrijwilligers moeten leveren tbv de run en bouwdagen. Omdat we begrijpen dat dit af en toe lastig kan zijn is besloten om hiervoor uitzonderingen te maken en daarom zijn de volgende afspraken vastgelegd:

  • Minimumleeftijd voor vrijwilligers en meehelpen bij klus- en bouwdagen is 15 jaar (JSCA)
  • Wanneer meerdere gezinsleden lid zijn van SSK dan geldt dat er minimaal 2 leden van het gezin (vanaf 15 jaar) meehelpen met klussen/bouwen. Wanneer de leden jonger dan 15 jaar zijn dan dient er een ouder/verzorger of ander familielid/vriend, ouder dan 15 jaar mee te klussen/bouwen.

  • Wanneer meerdere gezinsleden lid zijn van SSK dan geldt dat er minimaal 2 leden van het gezin (vanaf 15 jaar) vrijwilliger zijn bij de run, dan wel een vrijwilliger regelen. Wanneer de leden jonger dan 15 jaar zijn dan dient er een ouder/verzorger of ander familielid/vriend, ouder dan 15 jaar als vrijwilliger te fungeren.

 

Telefoonnummers

Zoals we eerder berichten zijn de oude telefoonnummers van zowel de club (lees Theo) en de vrijwilligerscommissie niet meer in gebruik. Daarvoor in de plaats hebben we nu de beschikking gekregen over nieuwe telefoonnnummers:

  • telefoonummer club: 06-47204948
  • telefoonnummer vrijwilligerscommissie: 06-47609667

Deze telefoonnummers zijn ook terug te vinden op de verschillende contact- en info-pagina's.