Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Acht gediplomeerde trainers bij Survival Kootstertille

 

In 2018 is de Survivalrun Bond Nederland begonnen met het aanbieden van cursussen voor survivalrun trainers in het kader van het SBN Opleidingshuis.
Een van de doelstellingen van de SBN is om binnen afzienbare tijd bij alle trainingsgroepen een gediplomeerde trainer te hebben.
Stichting Survival Kootstertille is daar meteen op in gesprongen en heeft destijds een aantal trainers bereid gevonden aan deze opleiding deel te nemen.
Vanuit de trainersgroep en het bestuur ontstond daarna de wens om meer trainers naar deze cursus te sturen. Begin 2020 was het zover en konden de trainers vol enthousiasme aan de opleiding beginnen.
Echter al snel gooide corona roet in het eten en werd de cursus tot nader order uitgesteld. Begin 2022 kreeg dit eindelijk een vervolg en in maart mochten ze hun Proeve van Bekwaamheid, met goed gevolg, afleggen.
Dit heeft er in geresulteerd dat SSK nu over 8 gediplomeerde trainers beschikt.
Het bestuur is daar ontzettend trots op en heeft de trainers als dank/beloning een handdoek gegeven waarmee de zweetdruppels die het gekost heeft afgeveegd kunnen worden.
 
Op de foto de gediplomeerde trainers; vlnr: Gerrit van der Velde, Ronald Voersma, Wiena Dijkstra, Cornelis van der Veen, Chayenny van der Linde, Dimara van der Veen en Paul Altena.
Op de foto ontbreekt Dirk Kampen.