Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Survivalkrant 2023 staat online

 

Normaal gesproken zou morgen onze survivalkrant in de regio bezorgd worden. In het kader van duurzaamheid en financiële overwegingen hebben we dit jaar er echter voor gekozen om de krant digitaal te gaan verspreiden.

Wat niet veranderd is, is de inhoud. Naast de gebruikelijke zaken zoals voorwoord voorzitter, voorwoord burgemeester, stukje namens de hoofdsponsor vinden jullie allerlei interessante artikelen die allemaal betrekking hebben op onze run of onze club.
De krant is in te lezen via bijgaande link: survivalkrant 2023.
 
Om toch enige bekendheid aan de krant te geven en aan de aanstaande run verschijnt er morgen een paginagrote advertentie in een aantal regionale weekbladen.