Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Stichting Survival Kootstertille doneert aan Voedselbank Achtkarspelen

 

Zaterdag 18 januari heeft Gerrit van der Velde namens Stichting Survival Kootstertille een donatie van €500,- aan de voedselbank Achtkarspelen overhandigd. (Op het moment van schrijven al ruim €770,-) Sytze van der Velde, oprichter van de voedselbank  Achtkarspelen, mocht het bedrag in ontvangst nemen. Ondanks de gelijke achternamen zijn de heren geen familie van elkaar, wel zijn er veel familie-achtige gelijkenissen tussen Stichting Survival Kootstertille en het initiatief van de Voedselbank Achtkarspelen.In Kootstertille, en omliggende dorpen, is het soms goed te merken dat gezinnen het niet breed hebben. Stichting Survival Kootstertille houdt bewust rekening met lage contributies voor jeugd en volwassenen. Zo worden mensen uit de regio gestimuleerd om te sporten, zonder dit zwaar te voelen in hun portemonnee. Daarnaast zijn de inschrijvingsgelden voor de jaarlijkse survivalrun zeer laag om ook hier zo veel mogelijk mensen de kans te geven mee te doen.
Helaas lost dit niet op dat sommige gezinnen het financieel gewoon heel moeilijk hebben. Soms zo moeilijk dat aankloppen bij de Voedselbank een noodzaak is. Sinds 2009 is hiervoor ook de mogelijkheid in gemeente Achtkarspelen.
Na de oprichting van een Voedselbank Achtkarspelen heeft zij in crisisjaren tot wel 96 gezinnen als cliënt geholpen! Dit zijn gezinnen die rond moeten komen van minder dan €70,- per week. Erg schrijnend voor de moderne wereld waarin wij leven.
Inmiddels is het aantal cliënten gelukkig teruggebracht naar de helft. Maar dat geeft wel aan dat de hulp van dit initiatief nog zeer nodig is.

De Voedselbank is volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Zonder deze donaties en de inzet van vrijwilligers is het niet mogelijk om gezinnen te helpen die het het hardst nodig hebben. Het is dan ook prachtig om te zien dat er op dit moment zo’n 50 actieve vrijwilligers zijn! Bij de voedselbank wordt ook goed gekeken naar de mogelijkheden voor jonge gezinsleden. Zo zijn er goede regelingen met het Jeugdfonds Sport Friesland, het Cultuurfonds van de gemeente. Afspraken als deze maken het financieel haalbaar om kinderen te laten sporten. Iets wat Stichting Survival Kootstertille erg waardeert.

Het belang van vrijwilligers is ook iets wat Stichting Survival Kootstertille herkent. Onze leden maken het mogelijk om elk jaar weer een prachtige run neer te zetten, en maken het mogelijk de kosten laag te houden. Daarnaast zijn de sponsorbijdragen voan groot belang voor de organisatie van de Stertil Survivalrun. De club wordt al jaren trouw gesteund door ondernemers en vrijwilligers uit de directe omgeving. Daarom vinden ze het tijd wat extra’s terug te doen voor de omgeving.
Stichting Survival Kootstertille heeft daarom besloten om een donatie aan de Voedselbank Achtkarspelen te doen. Deze donatie bestaat uit een donatie van de leden en daarnaast hebben enkele van onze trainers aangegeven (een gedeelte) van hun trainers-vergoeding vrijwillig te doneren. Een prachtig gebaar! Wil jij op eigen initiatief ook een donatie doen? Neem dan contact op met Jappie Dijkstra via jappie@voedselbankachtkarspelen.nl

Meer info over de Voedselbank Achtkarspelen is te vinden op: https://www.voedselbankachtkarspelen.nl/