Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Bedankt!

Hartelijk dank voor je aanmelding als vrijwilliger voor de Stertil Survivalrun op 10 maart 2019!

Nadere informatie over uw vrijwilligersfunctie volgt in februari.

Op maandagavond 4 maart 2019 om 20.00 uur is de vrijwilligersavond in MFA Tillehus te Kootstertille.

 

met vriendelijke groet,

Vrijwiligerscommissie

Stichting Survival Kootstertille

tel: 06-13009595

adres: Oastkern 51, 9288 XJ  Kootstertille

 NB: deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het opnemen van contact in verband met vrijwilligerswerk voor Stichting Survival Kootstertille.