Arrow icon-search home mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin2 WhatsApp

Bedankt!

Hartelijk dank voor je aanmelding als vrijwilliger voor de Stertil Survivalrun op 8 maart 2020!

Nadere informatie over uw vrijwilligersfunctie volgt in februari.

Op maandagavond 2 maart 2020 om 20.00 uur is de vrijwilligersavond in MFA Tillehus te Kootstertille.

 

met vriendelijke groet,

Vrijwiligerscommissie

Stichting Survival Kootstertille

tel: 06-13009595

adres: Oastkern 51, 9288 XJ  Kootstertille

 NB: deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het opnemen van contact in verband met vrijwilligerswerk voor Stichting Survival Kootstertille.